Orrefors har flera formgivare knutna till sig. Skapande människor som har ett stort ansvar för Orrefors designutveckling.

Med respekt för tradition och hantverkets komplexitet bidrar de, alla med sitt eget särpräglade formspråk, till det nyskapande glas som Orrefors står för.

 

Formgivare

Till toppen