Share

– En serie av Pia Törnell

Karaffen Share är både modern och klassisk till sin karaktär. Den stabila och utåtvinklade basen bidrar starkt till karaffens uttryck. Halsen är smäcker och greppvänlig och övergår mjukt i en hällvänlig mynning. Karaffen är fristående och kan kombineras med olika glas för olika drycker och tillfällen. Den fungerar lika bra till vin som till vatten eller juice.

Pia Törnell

Pia Törnell arbetar som formgivare och keramiker. Arbetet spänner från det praktiska och funktionella i de masstillverkade bruksföremålen, till att i friare former närma sig ett rent konstnärligt uttryck.

Se fler glas av Pia Törnell