Puck

– En serie av Lena Bergström

Designsuccén Puck, som fick Utmärkelsen Svensk Form när den lanserades, är klassiskt ren och modern i formen och framhäver kristallens inre skönhet.

Lena Bergström

Lena Bergström (f. 1961) är en framgångsrik designer och glasformgivare. Lena Bergströms glaskollektioner har tilldelats era internationella utmär- kelser och kan ses på designmuseer runt om i världen. Hennes formspråk kännetecknas av rena, moderna och arkitektoniska former med starka gra ska kontraster. I sin formgivning utmanar hon glasets egenskaper och på ett lekfullt sätt utvecklar hon traditionella tekniker och designideal.

Se fler glas av Lena Bergström