Lena Bergström

Lena Bergström (f. 1961) är en framgångsrik designer och glasformgivare. Lena Bergströms glaskollektioner har tilldelats era internationella utmär- kelser och kan ses på designmuseer runt om i världen. Hennes formspråk kännetecknas av rena, moderna och arkitektoniska former med starka gra ska kontraster. I sin formgivning utmanar hon glasets egenskaper och på ett lekfullt sätt utvecklar hon traditionella tekniker och designideal.